Թանգարանի կողմից մատուցվող ծառայություններ և գնացուցակ


Մշտական ցուցադրության այցելության տոմս - 400 դրամ
Մշտական ցուցադրության բացատրության /էքսկուրսիոն/ տոմս - 1 500 դրամ
Մշտական ցուցադրության օտար լեզվով բացատրության /էքսկուրսիոն/ տոմս - 2 000 դրամ
Մշտական ցուցադրության այցելության տոմս դպրոցական տարիքի երեխաների, ուսանողների և թոշակառուների համար - 200 դրամ
Մշտական ցուցադրության սիրողական լուսանկարահանման և տեսագրման թույլտվություն - 1 000 դրամ

Թանգարանի կողմից հրատարակված բուկլետների և գրքույկների վաճառք.
Բուկլետներ՝ ՛՛Կեչառիս՛՛, ՛՛Մաքրավանք՛՛, ՛՛Բջնի՛՛- 100 դրամ
՛՛Հրազդան՛՛, ՛՛Ջրառատ՛՛, ՛՛Խաչքարեր Հրազդանի տարածաշրջանից՛՛ - 120 դրամ
Գրքույկ՝ ՛՛Ամուսնության և հարսանիքի սովորությունները Նոր Բայազետի գավառում՛՛ - 200 դրամ

Թանգարանի  աշխատանքային  ժամերը

Երեքշաբթի – կիրակի  ---------  10:00 --- 17:00
Թանգարանը  փակ  է  երկուշաբթի օրը, ինչպես նաև պետականորեն նշվող  տոների  և  հիշատակի օրերին:

Թանգարանի  մշտական ցուցադրության անվճար այցելությունների արտոնություններ

1. Անվճար է աշխատանքային բոլոր օրերին:
Թանգարանային աշխատողների, պետական պաշտոնական պատվիրակությունների, ՀՀ մշակութային ժառանգության բնագավառի ուսանողների, ժամկետային զինծառայողների, ՀՀ ստեղծագործական միությունների անդամների, լրագրողների /տեղեկույթ ստանալու կամ լուսաբանելու նպատակով/, նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար /այցելուի կամ խմբի ղեկավարի կարգավիճակը հաստատող փաստաթղթի առկայությունը և թանգարանի կողմից դրանց պատճեների պահպանությունը պարտադիր է/

2. Անվճար է յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը:
Բոլոր այցելուների համար:

Արգելվում է թանգարանի մշտական ցուցադրությունում մասնագիտական լուսանկարահանումը և տեսագրումը /լուսային սարքերի և լուսանկարչական ապարատի ամրակալի օգնությամբ/:

Հրատարակչական  աշխատանքներ

Թանգարանն  իրականացնում  է  նաև  հրատարակչական  աշխատանքներ.
Տպագրվում  են  թանգարանի, տարածաշրջանի  պատմա-ճարտարապետական   հուշարձանների  վերաբերյալ  բուկլետներ, ազգագրական ուսումնասիրությունների վերաբերյալ գրքույկներ, թանգարանի այցետոմսեր, ժամանակավոր  ցուցահանդեսների  ժամանակ տվյալ  ցուցահանդեսի  վերաբերյալ բացիկներ, բուկլետներ, հրավիրատոմսեր, գովազդային  նյութեր  և  այլն:


     

2010թ. իրականացված հրատարակչական աշխատանքներ

   

   

   

                         

   

2011թ. Իրականացված  հրատարակչական աշխատանքները

  

  

  

2012թ. Իրականացված  հրատարակչական աշխատանքները

     

     

   

2013թ. Իրականացված  հրատարակչական աշխատանքները

   

   

2015թ. Իրականացված  հրատարակչական աշխատանքները

      

      

2016թ. Իրականացված  հրատարակչական աշխատանքները

   

   

   

Հետադարձ կապ

Հասցե` ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
ք.Հրազդան, Սպանդարյան 2
Էլ.փոստ` hrazdan-muzeum@mail.ru
Հեռ.` + 374 223 2-14-54
Կայք` www.hrazdanmuseum.am