Միջնադարյան ցուցասրահ

Միջնադարյան ցուցասրահում ներկայացված են Հրազդանի տարածաշրջանի միջնադարյան պատմա-ճարտարապետական հուշարձանները, միջնադարի նշանավոր գործիչներ Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունին, Խաչատուր Կեչառեցին, ինչպես նաև Վարաժնունիքն ու Վարաժնունիները՝ լուսանկարներով, բացատրագրերով, ինչպես նաև գեղանկարչական աշխատանքներով: Այս ցուցասրահում ներկայացված են նաև Մեսրոպ Մաշտոցն ու Հայոց տառերը, ինչպես նաև Խաչատուր Կեչառեցու բանաստեղծությունների գիրքը /մեր ժամանակների տպագրություն/: Ներկայացված են նաև այդ  ժամանակաշրջանում կենցաղում  և  տնտեսության  մեջ   կավից, փայտից  և  երկաթից  պատրաստված  և  օգտագործված  նյութական մշակույթի  առարկաներ:          

          

          

          

       

        

Հետադարձ կապ

Հասցե` ՀՀ, Կոտայքի մարզ,
ք.Հրազդան, Սպանդարյան 2
Էլ.փոստ` hrazdan-muzeum@mail.ru
Հեռ.` + 374 223 2-14-54
Կայք` www.hrazdanmuseum.am